Αναγνώριση – Ταξινόμηση πτηνών.

Αναγνώριση – Ταξινόμηση πτηνών.

Αναγνώριση – Ταξινόμηση πτηνών ανάλογα με:

τα χαρακτηριστικά κεφαλιού – ράμφους τους

 

τα χαρακτηριστικά των ποδιών τους

 

Ταξινόμηση (τα κυριότερα):

Αναλυτικά:

Υπέρταξη: Παλαιόγναθα (Paleognathae), Στρουθιονόμορφα (Struthioniformes), Τιναμόμορφα (Tinamiformes), Υπέρταξη: Νεόγναθα (Neognathae), Χηνόμορφα (Anseriformes), Ορνιθόμορφα (Galliformes), Χαραδριόμορφα (Charadriiformes), Κολυμβόμορφα (Gaviiformes), Πυγοποδόμορφα (Podicipediformes), Ρυνοτρυπόμορφα (Procellariiformes), Σφηνισκόμορφα (Sphenisciformes), Πελεκανόμορφα (Pelecaniformes), Φαεθοντόμορφα (Phaethontiformes), Πελαργόμορφα (Ciconiiformes), Καθαρτόμορφα (Cathartiformes), Φοινικοπτερόμορφα (Phoenicopteriformes), Αετόμορφα (Accipitriformes), Ιερακόμορφα (Falconiformes), Γερανόμορφα (Gruiformes), Πτεροκλιδόμορφα (Pteroclidiformes), Περιστερόμορφα (Columbiformes), Ψιττακόμορφα (Psittaciformes), Κοκκυγόμορφα (Cuculiformes), Οπισθοκομόμορφα (Opisthocomiformes), Γλαυκόμορφα (Strigiformes) Αιγοθηλόμορφα (Caprimulgiformes), Αποδόμορφα (Apodiformes), Μουσοφαγόμορφα (Musofagiformes), Κορακιόμορφα (Coraciiformes), Δρυοκολαπτόμορφα (Piciformes), Τρωγονόμορφα (Trogoniformes), Κολιόμορφα (Coliiformes), Στρουθιόμορφα (Passeriformes).

Πληροφορίες από Δρ Σταύρος Ξηρουχάκης
ΜΦΙΚ/ Ηράκλειο 2015.

 

Δείτε επίσης...