Έλεγχος γονιμότητας αυγών – ωοσκόπηση.

Τα γονιμοποιημένα αυγά φαίνονται μετά από την τέταρτη μέρα επώασης αφού κάνουμε ωοσκόπηση.  Ποιός ο λόγος να κάνουμε ωοσκόπηση? Ένας λόγος είναι από καθαρή “περιέργεια” για το πόσα πουλάκια θα κάνει! Καθ’όλη την διάρκεια που κλωσάει η θηλυκιά τα αυγά, δεν κάθεται απλά πάνω και περιμένει, αλλά με στοργικότητα και μεγάλη προσοχή τα γυρίζει συνέχεια.[…]