Ορτύκια και αυγά.

Το ορτύκι είναι πτηνό της οικογένειας των Φασιανιδών.Το μήκος του φτάνει τα 20 εκ. και το βάρος του τα 250 γρ. Το συναντάμε σε όλη την Ευρώπη, εκτός της Σκανδιναβίας και της Βόρειας Ρωσίας, αλλά και σε Ασία, Αφρική και Αμερική. Τα ορτύκια της Ευρώπης, καθώς είναι πουλιά αποδημητικά, ξεχειμωνιάζουν στη Βόρεια Αφρική, όπου μεταναστεύουν[…]