Κοκκιδιάσεις Πτηνών.

Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη… Παρακολούθηση των πτηνών μας και αν δούμε οποιαδήποτε αλλαγή απο την συνηθισμένη στην συμπεριφορά του μπαίνουμε σε υποψίες. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι αν υπάρχει η δυνατότητα πτηνιάτρου να το πάμε αμέσως εκεί. Αν όμως η προσωπική μας κατάσταση δεν το επιτρέπει πρέπει να δράσουμε άμεσα…[…]