Πολύτιμη και απαραίτητη βιταμίνη “D” για τα πουλιά μας.

Η βιταμίνη D χωρίζεται σε δύο ενώσεις, τη βιταμίνη D2 και τη βιταμίνη D3. Η βιταμίνη D2, εργοκαλσιφερόλη, παράγεται από τους ζυμομύκητες και είναι αυτή που βρίσκεται στις τροφές την οποία όμως τα πουλιά δεν μπορούν να την αξιοποιήσουν πλήρως. Η D3, χολοκαλσιφερόλη, παράγεται στο δέρμα με την έκθεση του πτηνού στην ηλιακή ακτινοβολία. Είναι[…]