Ακάρεα της τραχείας (Ακάρεα άνω αναπνευστικού).

Τα ακάρεα της τραχείας προσβάλει κυρίως τους αεροφόρους σάκους των πτηνών. Μπορεί να συναντηθεί σε όλα τα πτηνά. Εισέρχονται στην αναπνευστική οδό του πτηνού και “προσκολλούνται” στο δέρμα του πτηνού και τρέφονται με το αίμα τους. Σε σύντομο χρονικό διάστημα γεννούν τα αυγά τους τα οποία εκκολάπτονται κάθε 8 ημέρες. ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΑΔΩΣΗΣ: Τα ελεύθερα[…]