Σταυρομύτης ή Ντουνιάς…

Ο Σταυρομύτης είναι στρουθιόμορφο πτηνό της οικογενείας των Σπιζιδών. Η επιστημονική ονομασία του είδους είναι Loxia curvirostra και περιλαμβάνει 19 υποείδη. Διαθέτει το πιο ασυνήθιστο ράμφος από την συγκεκριμένη ομάδα, διαμορφωμένο εξελικτικά για την εξαγωγή σπερμάτων (σπόρους) από τους καρπούς των κωνοφόρων. Η επιστημονική ονομασία του γένους (Loxia) πιθανόν να σχετίζεται με την στρεβλή, «λοξή»,[…]