Διαφοροποίηση του φύλου στα κοτόπουλα ενώ είναι ακόμα μέσα στο αυγό!

Κατά την εκκόλαψη των κοτόπουλων που θα χρησιμοποιηθούν ως αυγοπαραγωγικές όρνιθες, τα εκκολαπτόμενα αρσενικά κοτόπουλα αποτελούν «παραπροϊόν». Η πάχυνση αυτών των αρσενικών για κρεοπαραγωγή κρίνεται ασύμφορη γιατί έχουν μειωμένη πρόκτηση βάρους και δίνουν μικρότερο σφάγιο συγκρινόμενα με τα κρεοπαραγωγικά κοτόπουλα. Κατά τη συνήθη πρακτική, τα αρσενικά-αυγοπαραγωγικών φυλών θανατώνονται μετά την αναγνώριση φύλου, δηλ. τις πρώτες[…]