Μοναδικά ενδημικά πουλιά της Κύπρου.

Πολλοί ξένοι παρατηρητές και φωτογράφοι πτηνών από όλο τον κόσμο επισκέπτονται την Κύπρο κάθε χρόνο για να δουν τη μεγάλη ποικιλία πουλιών, κυρίως την εποχή της αποδημίας των πουλιών, αλλά ως επί το πλείστον ενδιαφέρονται να δουν και να φωτογραφίσουν τα ενδημικά είδη της Κύπρου. Ήταν στο δεκάλιρο. Ο τρυπομάζης, Cyprus Warbler (Sylvia melanothorax): Είναι[…]

Τον ξέρουμε τον γκιώνη?? Καλοκαιρινός φίλος!!

Η φωνή του γκιώνη είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό άκουσμα των καλοκαιρινών νυκτών. Το τραγούδι του είναι ένα επαναλαμβανόμενο σφύριγμα “τιου – τιου”, ή “πιου – πιου”, το οποίο είναι απαραγνώριστο. Υπάρχει μια πολύ γνωστή λαϊκή παράδοση που προσπαθεί να εξηγήσει το λάλημα του γκιώνη. Ήταν, κατά την παράδοση, δύο αδερφοί ο Γκιώνης (ή Αντώνης) και[…]