Αμπελουργος και ο μύθος του…

Ο “αμπελουργός” όπως φαίνεται και από το όνομά του, συχνάζει στα αμπέλια. Σύμφωνα με το μύθο, ήταν άνθρωπος, τον έλεγαν Κρασόπουλο και πωλούσε κρασί. Κάποτε όμως του ξίνισαν όλα τα κρασιά, χρεοκόπησε κι έσκασε από το κακό του. Ο Θεός τον λυπήθηκε και τον μεταμόρφωσε σε πουλί. Από τότε διαλαλεί τη συμφορά του φωνάζοντας: “Τρεις-τρεις, τρεις[…]