Ο Κισσόκουκος φέρνει την άνοιξη!

Ο Κισσόκουκος φέρνει την άνοιξη!

Ο Κισσόκουκου, Clamator glandarius, που είναι ένα σπάνιο είδος, συγγενικό με τον κοινό κούκο. Εντυπωσιακός στην εμφάνισή του λόγω του χαρακτηριστικού του λοφίου. Παρασιτικό πουλί που αφήνει τα αυγά του στη φωλιά της καρακάξας για να τα επωάσει.

Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά πουλιά που φιλοξενεί ο υγρότοπος της Βραυρώνας την άνοιξη, ένα μεταναστευτικό πουλί που κάθε άνοιξη αφήνει τις σαβάνες της Αφρικής και έρχεται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Ως μέλος της οικογενείας των Κούκων, όπως είπαμε δεν φτιάχνει δική του φωλιά, αλλά αφήνει τα αυγά του σε ξένες, όπου στην περίπτωση του Κισσόκουκου είναι σχεδόν πάντα Καρακάξας. Οι «θετοί» γονείς, εφόσον δεν αντιληφθούν την «απάτη» ανατρέφουν τον μικρό Κισσόκουκο σαν δικό τους, εις βάρος των πραγματικών τους παιδιών.

Δεδομένης της μεγάλης αύξησης του πληθυσμού της Καρακάξας τα τελευταία χρόνια, ο Κισσόκουκος έγινε πλέον τακτικός επισκέπτης της περιοχής. Εκτός από τη βοήθεια που προσφέρει στον έλεγχο του πληθυσμού της Καρακάξας, καταναλώνει και πλήθος από κάμπιες, ακρίδες και άλλα έντομα, γι’ αυτό και είναι ένα πολύ ωφέλιμο πουλί για τη γεωργία, καθιστώντας την παρουσία του παραπάνω από ευπρόσδεκτη!