Κοκκιδιώσεις των πτηνών… Όσοι έχουν καναρίνια και ιθαγενή, είναι ένα άρθρο πού πρέπει να γνωρίζει…

Κοκκιδιώσεις των πτηνών… Όσοι έχουν καναρίνια και ιθαγενή, είναι ένα άρθρο πού πρέπει να γνωρίζει…

Κοκκιδιώσεις των πτηνών
(Περιστέρια, Όρνιθες, καρδερίνες, καναρίνια, παπαγάλοι κ.α)

Οι κοκκιδιώσεις είναι από τα συχνότερα νοσήματα των πτηνών ανά τον κόσμο. Προσβάλλουν πολλά είδη πτηνών. Τα πρωτόζωα που προκαλούν τις κοκκιδιώσεις είναι ειδικά για κάθε ξενιστή, αν και στην πράξη πολλοί ξενιστές προσβάλλονται από περισσότερα είδη κοκκιδίων.

Είναι μια παρασιτική ασθένεια που επηρεάζει κυρίως τον εντερικό σωλήνα και προκαλείται από μικροσκοπικούς οργανισμούς που ονομάζονται κοκκίδια. Τα είδη των κοκκιδίων που ανήκουν στο γένος Eimeria, προσβάλουν κυρίως τα οικόσιτα πτηνά, ενώ εκείνα του γένους Isospora τα στρούθια, τα ωδικά και άγρια πτηνά.

Τα κοκκίδια είναι σαπροφυτικά πρωτόζωα που ζουν μέσα στα εντερικά τοιχώματα των πουλιών και η παρουσία τους υπό κανονικές συνθήκες στην φύση δεν προκαλεί την ασθένεια. Τα κοκκίδια είναι ενδοκυτταρικά παράσιτα, τα οποία όταν πολλαπλασιάζονται καταστρέφουν τα κύτταρα του εντερικού επιθηλίου και προκαλούν αιμορραγίες λόγω ρήξης των τριχοειδών αγγείων. Από την δράση τους στο έντερο προκαλείται τοπική φλεγμονή, ενώ οι τραυματισμοί του βλεννογόνου του εντέρου αποτελούν θύρες εισόδου των μικροβίων ή ακόμη διευκολύνουν την απορρόφηση τοξικών ουσιών οι οποίες ενδεχομένως βρίσκονται στον πεπτικό σωλήνα.

Τα πτηνά μολύνονται όταν λάβουν με την τροφή ή με το νερό τις σποροφόρες ωοκύστεις στους χώρους διαβίωσης τους και σε θερμοκρασίες 25 -30 βαθμούς Κελσίου και υγρασία άνω του 70%. Από εκτροφή σε εκτροφή η μόλυνση πραγματοποιείται με τα ασθενή πτηνά, τα πτηνά φορείς κοκκιδίων ή ακόμη και με τους μηχανικούς μεταφορείς ( στρούθια, μικρά τρωκτικά, έντομα κ.α), μέσα στα οποία οι ωοκύστεις παραμένουν ικανές προς εξέλιξη για αρκετές ημέρες.

Για τα πουλιά υπό αιχμαλωσία, με την επαναλαμβανόμενη έκθεση τους στην πίεση, την ακατάλληλη διατροφή τους, την αναπόφευκτη και σχετικά συχνή επαφή με τον εκτροφέα,την μείωση της άμυνας του οργανισμού τους και τον υπερπληθυσμό στα κλουβιά, τα κοκκίδια αποτελούν πηγή κινδύνου.

Γενικά σε όλες τις κοκκιδιώσεις παρατηρούμε τα πουλιά να έχουν ανορθωμένο πτέρωμα, κατήφεια με μισοκλεισμένα μάτια, κύρτωση της ράχης, δυσχέρεια στο βάδισμα, μείωση της κατανάλωσης τροφής ή πλήρη ανορεξία, περιττώματα μαύρης ή κόκκινης χροιάς ή διαρροϊκά περιττώματα με δυσοσμία.

Αποτέλεσμα είναι να παρατηρεί ο εκτροφέας μείωση του ρυθμού σωματικής αύξησης των πτηνών και υψηλή θνησιμότητα ιδιαίτερα σε μικρής ηλικίας πτηνά (λίγων μηνών). Η πρόγνωση εξαρτάται από την μορφή της κοκκιδιώσεως.

Μπορεί να είναι επιφυλακτική έως και δυσμενής για ορισμένες μορφές. Τέλος πρέπει να τονίσουμε ότι το κατάλληλο αντικοκκιδιακό φάρμακο (toltrazuril, amprolium, sulfaquinaxaline, sulfamethazine,Sulfamonomethoxine κ.α) χορηγείται μετά από την ακριβή διάγνωση της ασθένειας που πραγματοποιείται σε κτηνιατρικό εργαστήριο.

Πρέπει να ελέγχουμε τις κουτσουλιές καθημερινά (ποσότητα, χρώμα, πυκνότητα) και να σημειώνουμε πιθανές μεταβολές τους. Αν καταλάβουμε κάποιες αλλαγές θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αν το πρόβλημα επιμείνει, η μόνη λύση για τον εντοπισμό τυχόν ασθένειας, είναι η εξέταση των κουτσουλιών τους σε κτηνιατρικό εργαστήριο.

Όχι στην αλόγιστη χρήση φαρμάκων που έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από τα επιθυμητά. Θα πρέπει να χορηγούνται φάρμακα μετά από ακριβής διάγνωση από έμπειρο εργαστηριακό κτηνίατρο. Στο κτηνιατρικό διαγνωστικό εργαστήριο λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα πτηνο-παθολογικών περιστατικών με έμπειρο κτηνίατρο.

Πληροφορίες από:

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΤΗΛ: 2531028866 & 6933301535)
Αναλαμβάνουνε περιστατικά από όλη την Ελλάδα.
(Καλλιέργεια κοπράνων,άμεση μικροσκοπική εξέταση και αντιβιόγραμμα στα 10 ευρώ.)

Δείτε επίσης...