Βιντεο που αναιρεί την φράση “Έκανε την κότα”!!!

Κοκόρια σε δράση!! (Το 3 και το 4 πολύ γέλιο!!)

1)

2)

3)

4)

5)