Βιντεο που αναιρεί την φράση «Έκανε την κότα»!!!

Κοκόρια σε δράση!! (Το 3 και το 4 πολύ γέλιο!!)

1)

2)

3)

4)

5)