Το Δέλτα του Έβρου και τα σπάνια είδη πουλιών.

Το Δέλτα του Έβρου και τα σπάνια είδη πουλιών.

Το Δέλτα του Έβρου είναι μια από τις σημαντικότερες περιοχές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για τη διατήρηση αρκετών ειδών, κάποια από τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως σπάνια ή απειλούμενα.

Είναι η πιο σημαντική περιοχή στην Ελλάδα για τη διαχείμαση των τριών ειδών των Ευρωπαϊκών Κύκνων (Βουβόκυκνος, Αγριόκυκνος, Νανόκυκνος).

Το ίδιο ισχύει και για τις χήνες.

Στα υγρά λιβάδια, χιλιάδες Ασπρομέτωπες παρατηρούνται το χειμώνα, μαζί με εκατοντάδες Κοκκινόχηνες, ενώ σχεδόν ολόκληρος ο ευρωπαϊκός φυσικά αναπαραγόμενος πληθυσμός της Νανόχηνας χρησιμοποιεί τον υγρότοπο για αρκετές εβδομάδες και σαν τελευταία στάση πριν την ανοιξιάτικη μετανάστευση για τις περιοχές αναπαραγωγής του Βορρά.

Σημαντικοί αριθμοί σπανίων ειδών αρπακτικών παρατηρούνται κυρίως το χειμώνα. Στικταετοί, Βασιλαετοί και Θαλασσαετοί παρατηρούνται καθημερινά.

Άλλα σπάνια είδη του Δέλτα είναι ο Αργυροπελεκάνος, η Λαγγόνα, ο Ήταυρος, η Βαλτόπαπια, ο Ψαλιδιάρης, η Χουλιαρομύτα, η Χαλκόκοτα, το Νεροχελίδονο.

Στον κατάλογο spaniaidipoulioon
σε μορφή pdf , παρουσιάζονται τα είδη που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ορνιθολογικό ενδιαφέρον, καθώς είναι χαρακτηρισμένα ως σπάνια ή/και απειλούμενα.

 

Δείτε επίσης...